У 15

ФИЛИП СТОЈАНОВ

Среден ред

БОРИС ДАВИТКОВ

Среден ред

АНДРЕЈ ЈАНЕВ

Среден ред

ПАНЧЕ ЈАНКОВ

Напаѓач

НЕНАД МАЛИНОВ

Напаѓач

Марко Ефтимов

Среден ред

МАРИО СИМОСКИ

Среден ред

ЛУКА ЦВЕТКОВ

Среден ред

GFK OSOGOVO © 2021. All Rights Reserved.